Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpienia od umowy zakupu w naszej księgarni w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy zakupionych w naszej księgarni lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w ich posiadanie.

Aby skorzystać z tego prawa, muszą Państwo poinformować nas (APM SALES AND SERVICES SP. Z O. O., Chmielna 73c/168, 00-801 Warszawa, ksiegarnia@bookoff.pl, telefon: 22 2536286) o swojej decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na naszej stronie internetowej, wypełnić i przesłać inny formularz lub wysłać drogą elektroniczną, poprzez konto założone na naszej stronie internetowej www.bookoff.pl, jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie odstąpienia od umowy zakupu. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, niezwłocznie prześlemy Państwu na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania tej informacji.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać w przeciągu 14 dni od zakupu informację o planowaniu zwrotu nabytych rzeczy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty wysyłki (z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy, który różni się od najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia przesyłki oferowanego przez naszą księgarnię). Następuje to nie później niż 14 dni od momentu, w którym zostaliśmy przez Państwa poinformowani o decyzji odstąpienia od umowy. Zwrotu opłat dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w przeprowadzonej transakcji, chyba że wyraźnie wyrażą Państwo zgodę na inne rozwiązanie. W każdym z wymienionych przypadków nie poniosą Państwo opłat w związku z wykonaniem zwrotu płatności. Informujemy, że możemy wstrzymać się z przesłaniem Państwu środków pieniężnych za zakup w naszej księgarni do czasu otrzymania zwracanych przez Państwa rzeczy lub do dostarczenia nam dowodu ich odesłania. Zależy to od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Uprzejmie prosimy o odesłanie lub przekazanie nam zwracanych rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od momentu, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy zakupu. Termin ten zostanie zachowany tylko wtedy, jeśli odeślą lub oddadzą Państwo zakupione przedmioty przed upływem wspomnianych 14 dni. Koszty zwrotu zakupów ponoszą kupujący. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie ich wartości wynikające z korzystania z nich w sposób niezgodny z przeznaczeniem, inny niż było to konieczne, różny od charakteru, cech i funkcjonowania zakupionych rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy na dostawę czasopism z wyjątkiem umów o prenumeratę;

- umowy, z której zakupione przedmioty zostały zniszczone.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat APM SALES AND SERVICES SP. Z O. O., Chmielna 73c/168, 00-801 Warszawa , ksiegarnia@bookoff.pl , Telefon: 22 2536286

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów) 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego i Kodeksu cywilnego, prawo odstąpienia od umowy przysługuje osobom fizycznym oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą jeżeli umowa zawierana ze sprzedawcą nie ma zawodowego charakteru (nie dotyczy bezpośrednio branży i specjalizacji, w jakiej działa przedsiębiorca).

pixel